Chính sách bảo mật thông tin - máy đóng đai, dây đai, Công Ty vina TPK chuyên kinh doanh máy đóng đai, dây đai kiện hàng chất lượng tốt

Chính sách bảo mật thông tin - máy đóng đai, dây đai, Công Ty vina TPK chuyên kinh doanh máy đóng đai, dây đai kiện hàng chất lượng tốt

Chính sách bảo mật thông tin - máy đóng đai, dây đai, Công Ty vina TPK chuyên kinh doanh máy đóng đai, dây đai kiện hàng chất lượng tốt

Chính sách bảo mật thông tin - máy đóng đai, dây đai, Công Ty vina TPK chuyên kinh doanh máy đóng đai, dây đai kiện hàng chất lượng tốt

Chính sách bảo mật thông tin - máy đóng đai, dây đai, Công Ty vina TPK chuyên kinh doanh máy đóng đai, dây đai kiện hàng chất lượng tốt
Chính sách bảo mật thông tin - máy đóng đai, dây đai, Công Ty vina TPK chuyên kinh doanh máy đóng đai, dây đai kiện hàng chất lượng tốt
Menu

Chính sách bảo mật thông tin

Theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Công ty TNHH VINA TPK xây dựng Chính sách bảo mật thông tin, cụ thể như sau:

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: VINA TPK thu thập thông tin khách hàng dựa trên nguyên tắc tự nguyện theo nhu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể tự do nhập thông tin của mình dựa trên form có sẵn ở website. Mục đích của việc thu thập thông tin nhằm hỗ trợ trong việc bán hàng bao gồm vận chuyển và thanh toán, ngoài ra chúng tôi còn sử dụng trong việc thông báo tới khách hàng những chương trình khuyến mãi ưu đãi của Nhật Triệu Tín. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khách hàng trên duy nhất một phương tiện là website: www.nhattrieutin.com

2- Phạm vi sử dụng thông tin: Mọi thông tin của khách hàng được duy nhất VINA TPK quản lý và sử dụng, không một bên thứ ba nào có thể xem và sử dụng thông tin này từ website và hệ thống lưu trữ của chúng tôi. Mọi thông tin đều được bảo mật bằng mật khẩu.

3- Thời gian lưu trữ thông tin: VINA TPK sẽ lưu trữ thông tin khách hàng không giới hạn thời gian. Trong các trường hợp sau, VINA TPK sẽ xóa thông tin khách hàng ra khỏi hệ thống lưu trữ: khách hàng yêu cầu xóa thông tin trên hệ thống hoặc từ chối nhận các thông tin từ hệ thống, thông tin khách hàng bị thay đổi hoặc không còn chính xác mà VINA TPK không có khả năng xác thực lại.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Mọi thông tin đều được lưu trữ trên hệ thống website: www.daydainiengthung.com và địa chỉ Văn phòng luôn được công khai trên website (nếu có thay đổi, VINA TPK sẽ thông báo đến khách hàng bằng văn bản)

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Khách hàng có thể trực tiếp chỉnh sửa hoặc xóa thông tin của mình tại website: www.daydainiengthung.com bằng mật khẩu cá nhân mà không cần thông qua VINA TPK

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: VINA TPK cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, không có một bên thứ ba nào tiếp cận được thông tin này nếu chưa được sự đồng ý của khách hàng, trong hai trường hợp sau:

a. Khách hàng được quyền Cho phép hoặc Không cho phép VINA TPK sử dụng thông tin của mình để:

- Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;

- Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.

b. VINA TPK không cần sự đồng ý của khách hàng cho việc sử dụng thông tin khách hàng trong các trường hợp sau:

- Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;

- Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;

- Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

Tin tức khác

Gọi ngay
SMS
backtop