Hình thức Thanh toán - máy đóng đai, dây đai, Công Ty vina TPK chuyên kinh doanh máy đóng đai, dây đai kiện hàng chất lượng tốt

Hình thức Thanh toán - máy đóng đai, dây đai, Công Ty vina TPK chuyên kinh doanh máy đóng đai, dây đai kiện hàng chất lượng tốt

Hình thức Thanh toán - máy đóng đai, dây đai, Công Ty vina TPK chuyên kinh doanh máy đóng đai, dây đai kiện hàng chất lượng tốt

Hình thức Thanh toán - máy đóng đai, dây đai, Công Ty vina TPK chuyên kinh doanh máy đóng đai, dây đai kiện hàng chất lượng tốt

Hình thức Thanh toán - máy đóng đai, dây đai, Công Ty vina TPK chuyên kinh doanh máy đóng đai, dây đai kiện hàng chất lượng tốt
Hình thức Thanh toán - máy đóng đai, dây đai, Công Ty vina TPK chuyên kinh doanh máy đóng đai, dây đai kiện hàng chất lượng tốt
Menu

Hình thức Thanh toán

Các hình thức thanh toán:

- Thanh toán tiền mặt trực tiếp: Sau khi nhận hàng và Phiếu Xuất Kho, Hóa đơn GTGT

- Thanh toán chuyển khoản        

CÔNG TY TNHH VINA TPK

SỐ TÀI KHOẢN : 8668 866 866

NGÂN HÀNG MB BANK CHINH NHÁNH TRƯỜNG CHINH

Tin tức khác

Gọi ngay
SMS
backtop